Aanvullende diensten

Controle glucosemeter

U meet zelf uw bloedsuiker met een glucosemeter. Het is belangrijk dat u kunt vertrouwen op uw glucosemeter. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw meter minstens één keer per jaar door een gecertificeerd laboratorium wordt gecontroleerd. Op het laboratorium worden alle resultaten vergeleken.

Wordt uw meter goedgekeurd, dan krijgt u een certificaat van goedkeuring. Indien uw meter wordt afgekeurd, dan krijgt u een certificaat van afkeuring. Neem dan contact op met uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige.

Heeft u nog vragen, bel dan met het klinisch laboratorium, op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur. Telefoonnummer: (040) 888 89 00.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder