Het laboratorium van Máxima Medisch Centrum in beeld

 

cckl accr

 

  •  

 

 

 

Bloedprikken voor laboratoriumonderzoek

Polikliniek bloedafname

Patiënten kunnen door een specialist of huisarts worden doorgestuurd naar de poliklinieken bloedafname (ook wel ‘prikpoli’ genoemd). Deze bevinden zich zowel op locatie Eindhoven als Veldhoven. Hier worden de brieven van de dokter ingevoerd in de computer. Er worden stickers geprint, waarmee bloedbuizen worden gelabeld. Soms kan het zo zijn dat iemand die later komt eerder aan de beurt is. Dit is vaak het geval als de arts gevraagd heeft om het onderzoek met spoed af te handelen.

Regionale bloedafnamedienst

Patiënten van Máxima Medisch Centrum kunnen ook dicht bij huis bloed af laten nemen voor laboratoriumonderzoek. U kunt terecht in wijkgebouwen, verpleeg-, bejaarden- en verzorgingstehuizen in Eindhoven, Veldhoven en omstreken. Het laboratorium MMC laat de bloedafname verzorgen door de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven. Het bloed wordt samen met het MMC-formulier naar het laboratorium van Máxima Medisch Centrum gestuurd.

De overzichtslijst van de priklocaties kunt u vinden op de website www.debloedafname.nl

Bloedprikken thuis

Op speciaal verzoek van de behandelend arts kan een bloedafname ook bij de patiënt thuis plaatsvinden. Het klinisch laboratorium MMC laat deze bloedafname verzorgen door de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven. Het bloed wordt samen met het MMC-formulier naar het laboratorium van Máxima Medisch Centrum gestuurd. Voor meer informatie: www.debloedafname.nl

Bloedafname in de kliniek

Op de meeste klinische verpleegafdelingen zijn er drie prikrondes. De patiënten worden door de medewerkers van het laboratorium geprikt op hun eigen kamer. Mensen die met spoed geprikt moeten worden kunnen op elk tijdstip van de dag (of nacht) geprikt worden.

Alle medewerkers die bloed afnemen zijn daarvoor geschoold en hebben een bekwaamheidsverklaring ontvangen van een arts. Het is erg belangrijk dat uw bloed in het juiste buisje wordt opgevangen en er geen verwisseling plaatsvindt. Daarom kan het gebeuren dat er herhaaldelijk naar uw naam en geboortedatum wordt gevraagd. 

-   Drukte op het verdeelcentrum

Alle monsters (bijv. bloed, urine, semen, feces en andere lichaamsvochten) worden afgegeven op het verdeelcentrum van het laboratorium. Soms gaat dat via de gewone post, een koerier, de buizenpost of wordt het gewoon afgegeven door een ziekenhuismedewerker. Op het verdeelcentrum worden de bloedmonsters gecentrifugeerd en verdeeld over verschillende rekjes bestemd voor de verschillende afdelingen van het laboratorium. Het verdeelcentrum is ook de plaats waar veel vragen over uitslagen en dergelijke binnenkomen. Tenslotte levert deze afdeling een belangrijke bijdrage aan een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken en farmaceutische trials waar het klinisch laboratorium MMC aan meewerkt. 

Afdeling geautomatiseerde technieken: Automatisch maar niet vanzelf

De afdeling geautomatiseerde technieken bevat zeer geavanceerde aaneengeschakelde apparatuur om veel monsters binnen één dag te kunnen bepalen. De analyses van deze groep kunnen dag en nacht op afroep verricht worden. Veruit de meeste bepalingen worden dan ook op deze afdeling gedaan; enzymen, bloedgassen, hormonen, elektrolyten, bloedcellen enz. Hiermee kunnen bijvoorbeeld leverfuncties, nierfuncties, hartfuncties bepaald worden, maar ook een ontsteking kan hiermee worden aangetoond. Met andere woorden: hier worden de routinematige analyses voor de klinische chemie, de hematologie en de endocrinologie uitgevoerd. De analisten besteden hier veel aandacht aan een gestroomlijnde monsterverwerking, technisch onderhoud en kwaliteitscontroles.

 -  Afdeling speciële hematologie: Onderzoek naar cellen en propjes.

Deze afdeling bevat de werkplekken morfologie, immuuncytologie, fertiliteit, stolling en bloedtransfusie. Er wordt onderzoek verricht dat meer specialistische aandacht en meer handwerk vereist. Veel aandacht wordt besteed aan de microscopische beoordeling van het aantal en de vorm van bloedcellen. Dit kan belangrijke informatie geven over de productie van de rode en witte bloedcellen en de bloedplaatjes. Ook wordt hier uitgebreid beenmergonderzoek gedaan. Hier gaat het vaak om patiënten die regelmatig terugkomen voor ingewikkeld laboratoriumonderzoek. We onderzoeken ziekten als leukemie, lymfeklieraandoeningen, verschillende vormen van bloedarmoede en gestoorde aanmaak van bloedplaatjes. Op deze afdeling wordt ook de kwaliteit van semen (of sperma) onderzocht. Een bijzondere handeling is de voorbereiding van semen op IUI. Voor echtparen die niet spontaan zwanger kunnen worden, kunnen we met deze procedure ‘de natuur een handje helpen’. Bij elke nieuwe zwangerschap krijgen de analisten een behoorlijke opsteker.

Op de onderafdeling ‘stolling’ wordt onderzoek gedaan om defecten in de bloedstolling op te sporen. Een defect kan zowel een toegenomen, als afgenomen stolactiviteit veroorzaken. Een toegenomen stolactiviteit heeft vaak trombose als gevolg. Een afgenomen stolling kan bloedingen veroorzaken. Het interpreteren van de uitslagen van deze testen is lastig omdat bij één persoon vaak wisselende resultaten kunnen worden gevonden. Gelukkig beschikt het laboratorium van Máxima Medisch Centrum over veel expertise en enkele bijzondere bepalingen op dit gebied, zodat we er samen met de arts meestal wel uit komen. 

De bloedtransfusiedienst: Het juiste bloed op tijd.

Bij het verrichten van grote operaties met veel bloedverlies is vaak een bloedtransfusie nodig. Ook bij bepaalde ziekten kan het voorkomen dat een patiënt een bloedtransfusie nodig heeft. Vóór een transfusie worden testen uitgevoerd die noodzakelijk zijn om een probleemloze bloedtransfusie mogelijk te maken. Hiertoe behoren het bepalen van de bloedgroep en de rhesusfactor. Bovendien wordt de aanwezigheid van (ongewenste) antistoffen tegen rode bloedcellen getest. Het uitvoeren van deze testen en het vinden van geschikt donor-bloed kan soms lastig zijn. Gelukkig beschikt het laboratorium van Máxima Medisch Centrum over een groot aantal technieken die ervoor zorgen dat dit bijna altijd, op tijd, lukt. Door al deze voorzorgen wordt het aantal ongewenste bijwerkingen van een bloedtransfusie tot een minimum beperkt. 

Afdeling speciële chemie: eerst scheiden dan meten

Eén van de scheidingstechnieken die in het klinisch chemisch laboratorium wordt gebruikt is HPLC. De letters HPLC staan voor High Performance Liquid Chromatography. Dit is een fysische techniek waarbij complex samengestelde stoffen 'uiteengerafeld' kunnen worden in aparte componenten, onder andere om hemoglobinemoleculen van elkaar te onderscheiden, wat van belang is voor diabetes-patiënten in verband met de instelling van dieet en insulinetherapie. 

DNA-onderzoek: in de kern van de zaak

Eén van de nieuwste ontwikkelingen in de medische laboratoria is die van de moleculaire technieken: DNA-onderzoek. De kennis van ziekten die hun oorsprong hebben in ‘DNA defecten’ is de laatste jaren met grote sprongen vooruit gegaan. In Máxima Medisch Centrum kunnen o.a. ziekten als trombose, thalassemie, hemochromatose, auto-immuunziekten en hypercholesterolemie op DNA niveau worden onderzocht. We streven er steeds naar om het aantal testen uit te breiden. 

Over hormonen en tumor-merkstoffen.

Het endocrinologisch onderzoek is het onderdeel van de klinische chemie dat zich bezighoudt met de hormonen. De ontwikkelingen in de immunochemische analysetechnieken hebben het mogelijk gemaakt de relatief kleine hoeveelheden aan hormonen snel en nauwkeurig te meten. Hierdoor kunnen verschillende ziektebeelden zoals schildklierafwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen beter worden gediagnosticeerd en er kan een juiste therapie worden ingesteld en vervolgd.

Meten thuis of bij het bed: POC

POC staat voor Point of Care. Het gaat hier om meetapparaten die op diverse afdelingen in het ziekenhuis aan het bed van de patiënt gebruikt worden. Metingen die als POC-meting door het laboratorium worden ondersteund zijn: DOA (drug-) screening, INR, glucose en hemoglobine-metingen. Een netwerk van gekoppelde POC apparaten zorgt ervoor dat de uitslagen goed in het laboratoriumsysteem terecht komen. Bovendien besteden we continue aandacht aan scholing van de verpleegkundigen die de apparaatjes bedienen.