Tarieven eerstelijnsdiagnostiek 2014

Het laboratoriumonderzoek, dat Máxima Medisch Centrum uitvoert, valt onder de basisverzekering van de zorgverzekeraars. Hierbij dient u rekening te houden met het eigen risico.

Het verplichte eigen risico binnen de zorgverzekeringen is de laatste jaren fors gestegen.  Daardoor ontvangen we steeds vaker vragen over onze tarieven, zowel van patiënten als van de aanvragend huisarts.Wij geven graag openheid van zaken over de prijzen van onze dienstverlening en de eventuele gevolgen daarvan voor de patiënt. Daarom publiceren we de tarieven op deze website.

Door een forse daling van ons ordertarief en van de tarieven van veel voorkomende onderzoeken, zijn alle onderzoekskosten gedaald. Dit is mogelijk dankzij de door ons in 2013 gerealiseerde maatregelen op het gebied van volumevoordelen, automatiseringstoepassingen en efficiëntie. De hiermee gemoeide kostenbesparing berekenen we graag door aan de patiënt.

 

Tariefoverzicht

Voor meer informatie en het tariefoverzicht voor onderzoek op aanvraag van de huisarts of verloskundige (eerstelijnsdiagnostiek), verwijzen we u graag door naar deze pagina. Deze lijst geeft een overzicht van de tarieven van de meest aangevraagde onderzoeken.

 

Zorgverzekeraars

De onderzoeken worden vergoed door de basisverzekering van uw zorgverzekering. Hierbij moet u rekening houden met het eigen risico. Per jaar betaalt u de eerste zorgkosten ter grootte van het eigen risico zelf. Dit kan dus mogelijk betekenen dat u de kosten voor de medische laboratoriumdiagnostiek zelf moet betalen.

Máxima Medisch Centrum maakt jaarlijks met zorgverzekeraars afspraken over de tarieven. Dit kan leiden tot verschillende afspraken met de diverse zorgverzekeraars over de vergoeding van uw behandeling. Het tariefoverzicht is zo samengesteld dat, afhankelijk van de overeenkomst met een zorgverzekeraar, de tarieven lager kunnen zijn dan opgegeven.

 

Vervolgonderzoek

Het is moeilijk om vooraf aan te geven wat de exacte kosten van laboratoriumonderzoek zullen zijn. Afhankelijk van de klinische gegevens en/of testuitslagen kan vervolgonderzoek namelijk nodig zijn. De uitslagen van deze vervolgonderzoeken zijn vaak van essentieel belang om te bepalen welke behandeling voor u het meest effectief is.