Wat is klinische chemie?

Klinische Chemie is het vakgebied dat zich bezighoudt met medisch laboratoriumonderzoek van bloed en andere lichaamsvochten, zoals urine en feces. De analyses richten zich vooral op tot het meten van menselijke stoffen en cellen. Het vak kent zijn oorsprong in de biochemie: door het aantonen van stoffen als zouten, eiwitten en stofwisselingsproducten in lichaamsvochten kunnen ziekten worden aangetoond of uitgesloten. Tegenwoordig wordt ook wel de term ‘laboratoriumgeneeskunde’ gebruikt. Een modern klinisch chemisch laboratorium, zoals in Máxima Medisch Centrum, verricht namelijk een uitgebreid pakket van analyses op het gebied van de klinische chemie, hematologie (over stolling, bloedtransfusie en bloedcellen), immunologie (over het afweersysteem) en endocrinologie (over de hormoonhuishouding).

Plaats in het medisch proces

Het klinisch laboratorium voert het onderzoek uit op aanvraag van een arts, bijvoorbeeld de huisarts of de medisch specialist. Door verdergaande ontwikkelingen in de laboratoriumgeneeskunde is het nu mogelijk om bepaalde ziektebeelden al in een vroegtijdig stadium op te sporen. Dit proces wordt diagnostiek genoemd. Ook kan men met laboratoriumtesten het resultaat van een ingezette behandeling nauwkeurig volgen. Sommige analyses kunnen worden ingezet om ziekte te voorkomen (preventie) of om het beloop te kunnen voorspellen (prognose). Recent onderzoek toont aan dat zelfs van te voren de werking van medicijnen kan worden voorspeld.

Wie werken er in een laboratorium? 

  • Klinisch chemisch analisten voeren de, soms zeer complexe, metingen uit. Sommige metingen worden automatisch uitgevoerd, de analist bedient dan de apparatuur en moet het proces bewaken. Bij andere metingen is veel handwerk nodig, met handelingen als  pipetteren, mengen en aflezen van resultaten. Tenslotte is het soms nodig om de resultaten te interpreteren en samen te vatten in een conclusie. Al deze handelingen helpen de aanvrager om zijn vragen over de ziekte van een patiënt te beantwoorden. Analisten komen dagelijks in contact met die patiënten omdat ze helpen met de monsterafname (bloedprikken).
  • Pre-analystische medewerkers zorgen voor de monsterafname en bereiden het materiaal voor om gemeten te worden. Ook verzorgen zij de verzending van monster naar andere laboratoria.
  • De leiding van het laboratorium ligt bij de klinisch chemici en de afdelingshoofden. De laboratoriumspecialisten, de klinisch chemici, hebben een adviserende rol naar de aanvragende artsen. Ze kunnen adviseren welke onderzoeken het best aangevraagd kunnen worden. Ook geven zij adviezen over de interpretatie van de gevonden resultaten en over vervolgonderzoeken. Onder verantwoordelijkheid van de klinisch chemicus wordt het juiste materiaal, ook monsters genoemd, op de juiste wijze afgenomen, geanalyseerd en vindt rapportage plaats.  
transparant_anderhalve lege regel

Meer weten:
Kijk op, http://www.uwbloedserieus.nl/