woensdag 27 augustus 2014 Verbouwing klinisch laboratorium afgerond

Begin 2013 werd het overleg gestart over de renovatie van het klinisch laboratorium.

Omdat een groot gedeelte van de vloerbedekking vervangen diende te worden moesten de laboratoriumtafels gedemonteerd worden. Daarnaast zou een koelplafond aangelegd worden.

 1. De gang
  In de eerste fase, na de zomer 2013, was er aandacht voor het inrichten van een tijdelijke ruimte op de gang. Deze actie was erop gericht extra ‘schuifruimte’ te creëren voor de volgende fases.
 2. De raamkant
  In fase 2 kreeg het hele labgedeelte aan de raamkant tijdelijk een andere plek. Het betrof hier veel werkplekken die vooral tijdens kantooruren gebruikt werden. De overlast beperkte zich tot geluid, weinig ruimte en onwennige werkplekken.
 3. De achterkant
  In fase 3, waarin de rest van de speciële chemie aan de beurt was, ging dit op eenzelfde wijze. Dat de aanpalende kantoren niet gebruikt konden worden was onhandig maar niet onoverkomelijk.
 4. De grote finale
  Fase 4 was voor de ruimte waar het core lab en het verdeelcentrum gepositioneerd zijn. Tevens viel de koffiekamer, de hoofdingang en het secretariaat in deze fase. De overlast was groot omdat de werkzaamheden aan de ‘grote’ automaten in het werkgebied doorgang moesten vinden. Er werden stalen frames met plastic tenten opgebouwd om de medewerkers veilig te kunnen laten werken (zie foto’s). De werkwijze had veel extra geloop en niet altijd goed overzicht tot gevolg. Extra personeel werd zowel overdag als in de avonduren ingezet om het serviceniveau te kunnen handhaven.

Net voor de vakantie 2014 kon de herinrichting gestart worden. Met het koelplafond is de afdeling in staat de temperatuur beter in de hand te houden en te differentiëren tussen werkplekken waar veel gelopen wordt en plekken waar zittend het werk wordt uitgevoerd. Een resultaat dat de inspanningen hopelijk waard is geweest.