Informatie over de organisatie

Door medewerkers van het klinisch laboratorium MMC wordt lichaamsmateriaal als bijvoorbeeld bloed, urine of feces onderzocht. Dit onderzoek wordt aangevraagd door huisartsen en specialisten. De resultaten van de onderzoeken worden aan de aanvragende huisarts of specialist gerapporteerd en spelen vaak een belangrijke rol bij het stellen van een diagnose of het meten van het resultaat van een behandeling.

Advies
De laboratoriumspecialisten, de klinisch chemici, hebben een adviserende rol naar de aanvragende artsen. Ze kunnen adviseren welke onderzoeken het best aangevraagd kunnen worden, kunnen adviezen geven betreffende de interpretatie van de gevonden resultaten en eventueel adviseren om vervolgonderzoeken uit te laten voeren.

Kwaliteitseisen
De kwaliteit van het laboratorium is uiteraard van het grootste belang. De resultaten van de onderzoeken kunnen voor de patiënt immers grote gevolgen hebben. Het klinisch laboratorium voldoet aan de kwaliteitseisen van de CCKL (Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing van het Laboratoriumonderzoek op het gebied van de Gezondheidszorg) en is in het bezit van de z.g. CCKL-accreditatie.

Analyse
Het klinisch laboratorium MMC verricht een uitgebreid pakket van klinisch-chemische analyses op het gebied van de algemene klinische chemie, hematologie, immunologie en endocrinologie ten behoeve van de diagnostiek en preventie van ziekten en behandeling van patiënten. De analyses vinden voornamelijk plaats in lichaamsvloeistoffen en cellen en beperken zich tot het bepalen van lichaamseigen stoffen. Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van zowel intra- als extramuraal werkzame artsen.

Gespecialiseerd onderzoek wordt uitgevoerd op het gebied van de hematomorfologie, hemostase, bloedtransfusiegeneeskunde, auto-immuunziekten, fertiliteit en DNA-afwijkingen. De laboratoriumspecialisten, de klinisch chemici, zijn te consulteren over uit te voeren onderzoek gegeven een bepaalde vraagstelling en over de interpretatie van de onderzoeksresultaten.