De MMC eLabgids app

Dé slimme laboratoriumgids van Maxima Medisch Centrum voor uw Smartphone!

Wat staat er in de app?

 En... de inhoud groeit nog !

Hoe komt u aan de MMC eLab app en hoe neemt u de MMC eLab app in gebruik?

U vindt de MMC eLab app in de Apple App Store of in de Google Play Store. Let op: deze app is uitsluitend bedoeld voor aanvragers van laboratoriumonderzoek. Alvorens u gebruik kunt gaan maken van de app dient u zich te registreren. Bent u al gebruiker van de huidige MMC lab app dan kunt u meteen inloggen.

Heeft u vragen over uw registratie of over de MMC eLab app? Neem dan contact op met dr. D.L. Bakkeren, klinisch chemicus of dr. P.H.M. Kuijper, klinisch chemicus, per telefoonnummer (040) 888 8900 of per e-mail D.Bakkeren@mmc.nl.    

Wat staat er in de app?   

Up-to-date referentiewaarden
Referentiewaarden zijn via diverse categorieën eenvoudig bereikbaar. Wanneer de app beschikt over een internetverbinding zal deze contact maken met een beheersysteem om de laatste referentiewaarden op te halen.

top    

Tarieven per test

Door de stijging van het eigen risico binnen de zorgverzekeringen ontvangen we steeds vaker vragen over de tarieven. Wij zijn voor transparantie en daarom publiceren we de tarieven o.a. in deze app. Bovendien hebben we in 2014 een forse daling van onze tarieven kunnen realiseren.

Het Maxima Medisch Centrum maakt jaarlijks met zorgverzekeraars afspraken over de tarieven over eerstelijnsdiagnostiek. Dit kan leiden tot verschillende afspraken met de diverse zorgverzekeraars. Dit geldt ook voor verpleeghuizen en specialisten. Het tariefoverzicht is zo samengesteld, dat afhankelijk van de overeenkomst, tarieven lager kunnen zijn dan opgegeven.
 

Indicatie en interpretatie per test

U vindt in de app korte teksten over de relevantie van een groot aantal testen.

top  

Bloedafname instructie

Het type afnamebuis dat nodig is voor een adequate meting wordt weergegeven.

top  

Berichten

Alle recente relevante labmededelingen worden in de app opgenomen.

top    

Uitleg en foto’s van bloedcelafwijkingen

Uitleg van termen van de leukocytendifferentiatie, inclusief foto’s van de belangrijkste celtypen en afwijkingen.

Kritische verschilwaarde

Voor elke component in het lichaam geldt dat deze ook binnen een persoon aan variatie onderhevig is. Daarnaast kent ook elke meetmethode een analytische variatie. Vaak wil men weten of op elkaar volgende uitslagen nu significant van elkaar verschillen (bijv. door ziekte of therapie), of dat de variatie kennelijk door bovenstaande factoren moet worden verklaard. Met de kritische verschilwaarde kunt u dat per bepaling zelf vaststellen. U hoeft daarvoor slecht twee labuitslagen in te vullen en u weet het!

top   

Index of Individuality (I.I.)

Referentiewaarden worden vastgesteld op basis van de waarden bij een grote groep gezonde personen. Voor diverse bepalingen is de intra-individuele variatie (veel) kleiner dan de populatie-referentiewaarden. Dit betekent dat veranderingen die binnen de (populatie)referentiewaarden blijven toch significant kunnen zijn. De Index of Individuality (I.I.) is de ratio van de intra-individuele (CVi) ten opzichte van de tussen-persoonsvariatie (CVb). Dus de I.I. = CVi/CVb.

top     

Hoe kunt u de I.I. gebruiken?

Wanneer de I.I. <0,6 is dan zijn referentieintervallen van de populatie minder zinvol en kunt u beter verschillende uitslagen binnen een patiënt vergelijken om afwijkingen te signaleren. Een voorbeeld hiervan is FT4.

Bij een I.I. tussen 0,6 en 1,4 kunt u beide manieren gebruiken, terwijl bij een I.I. >1,4 alleen een vergelijking ten opzichte van de referentieintervallen van de populatie zinvol is; een voorbeeld hiervan is de pH.

top    

Formules

Verschillende formules zoals Anion Gap, Friedewald formule en de geschatte nierfunctie worden gegeven.

top  

Direct inzage in de drukte of storingen op het lab
In één oogopslag kunnen specialisten zien indien er storingen zijn op het lab en daarmee een inschatting maken van de status van hun aanvraag.

top    

Direct contact leggen voor een consult
Op meerdere plaatsen in deze app kunt u direct contact opnemen met een klinisch chemicus voor een consult, zowel telefonisch als het urgent(er) is, of anders via email. Ook kan de gebruiker direct contact leggen met verschillende contactpersonen.

top