Organisatie Klinisch Laboratorium

Het laboratorium van Máxima Medisch Centrum in beeld.

Meten en interpreteren

Bloedprikken voor laboratoriumonderzoek

Een breed pakket én diepgang 

 

Meten en interpreteren

Het klinisch laboratorium van Máxima Medisch Centrum biedt een volledig onderzoekspakket aan voor huisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners. Voor de huisarts zijn er voordelen wanneer u die diagnostiek aanvraagt bij het laboratorium van MMC. Wanneer de door u aangevraagde laboratoriumuitslagen binnen MMC bekend zijn is er een betere continuïteit van zorg te garanderen tussen u en de medisch specialisten in MMC. Daarnaast kunt u ook altijd een van de klinisch chemici bellen om te overleggen over zinvolle diagnostiek bij problematische patiënten, over de interpretatie van niet-alledaagse onderzoeken of onverwachte resultaten.

weg van het bloed 8

 

Bloedprikken voor laboratoriumonderzoek 

De poliklinieken bloedafname bevinden zich zowel op locatie Eindhoven als Veldhoven. Patiënten kunnen ook dicht bij huis bloed af laten nemen in wijkgebouwen, verpleeg-, bejaarden- en verzorgingstehuizen in Eindhoven, Veldhoven en omstreken. Via de keuze van het juiste aanvraagformulier (voor huisartsen in ZorgDomein) bepaalt U waar het laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd. Op uw verzoek kan een bloedafname ook bij de patiënt thuis plaatsvinden. Het klinisch laboratorium MMC laat al deze bloedafnames buiten het ziekenhuis verzorgen door de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven. Meer informatie, inclusief de overzichtslijst van de priklocaties kunt u vinden op de website www.debloedafname.nl

Een breed pakket én diepgang. 

 Veruit de meeste bepalingen in ons laboratorium worden dagelijks bepaald. De uitslag is nog dezelfde dag bekend. Op verzoek wordt de uitslag zelfs met spoed aan de aanvrager doorgebeld. De analyses worden op zeer geavanceerde aaneengeschakelde apparatuur uitgevoerd; enzymen, bloedgassen, hormonen, elektrolyten, bloedcellen enz

Ook wordt er veel gespecialiseerd onderzoek verricht waarbij handwerk en interpretatie een belangrijke rol speelt. Hier volgt een aantal voorbeelden;

  • Chromatografie: Eén van de scheidingstechnieken die in het klinisch chemisch laboratorium wordt gebruikt is HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Deze fysische techniek wordt gebruikt om bepaalde componenten, zoals hemoglobinemoleculen, van elkaar te (onder)scheiden).  
  • Moleculaire diagnostiek: Eén van de nieuwste ontwikkelingen in de medische laboratoria is die van het DNA-onderzoek. In Máxima Medisch Centrum kunnen o.a. ziekten als trombose, thalassemie, hemochromatose, auto-immuunziekten en hypercholesterolemie op DNA niveau worden onderzocht. We streven er steeds naar om het aantal testen uit te breiden.
  • Endocrinologie. De ontwikkelingen in de immunochemische analysetechnieken hebben het mogelijk gemaakt de relatief kleine hoeveelheden aan hormonen snel en nauwkeurig te meten. Hierdoor kunnen verschillende ziektebeelden zoals schildklierafwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen beter worden gediagnosticeerd en er kan een juiste therapie worden ingesteld en vervolgd.
  • Morfologie: De microscopische beoordeling van cellen in bloed, beenmerg en andere lichaamsvochten. Hier gaat het vaak om ziekten als leukemie, lymfeklieraandoeningen, verschillende vormen van bloedarmoede en gestoorde aanmaak van bloedplaatjes.
  • Fertiliteit: Semenonderzoek wordt verricht bij subfertiliteit en na vasectomie. Een bijzondere handeling is de voorbereiding van semen op Intra-uteriene Inseminatie. Om te voldoen aan de strenge wettelijke eisen heeft het laboratorium sinds 2009 een officiële erkenning als ‘weefselinstelling’.
  • Stolling: Klik op deze links voor meer informatie over ons stollingsonderzoek.
  • Bloedtransfusie: De bloedtransfusiedienst zorgt voor het compatibiliteitsondezoek om transfusiereacties te voorkomen. Het uitvoeren van deze testen en het vinden van geschikt donorbloed kan soms lastig zijn. Gelukkig beschikt het laboratorium van Máxima Medisch Centrum over een groot aantal technieken die ervoor zorgen dat dit bijna altijd, op tijd, lukt. Bovendien wordt er onderzoek gedaan voor de diagnostiek van hemolytische ziekte van de pasgeborene en hemolytische anemie. Bij patiënten met veel bloedverlies (bijv. een fluxus post partum of trauma) wordt gewerkt met een multidisciplinair protocol.
  • Point of Care testen. Klik op deze links voor meer informatie over ons Point of Care testen.
  • Wetenschappelijk onderzoek. Tenslotte levert deze afdeling een belangrijke bijdrage aan een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken en farmaceutische trials waar het klinisch laboratorium MMC aan meewerkt.