Point of Care Testen

Laboratoriumbepalingen uitvoeren dicht bij de patiënt, ofwel Point Of Care Testen (POCT), heeft voordelen. De belangrijkste is het snel bekend zijn van het resultaat waardoor snelle aanvang of aanpassing van een behandeling mogelijk is.

 

Om dit te ondersteunen plaatst MMC bij enkele huisartsen in de regio een CRP-meter. De snelle CRP-uitslag kan resulteren in minder onnodig antibioticumgebruik. Voor het gemak van de gebruiker en om de kans op foute uitslagen te minimaliseren, ligt het beheer, de scholing en de kwaliteitscontrole van deze apparaten bij het klinisch laboratorium. Dit is daarvoor geaccrediteerd. Wilt u ook in aanmerking komen voor de plaatsing van een CRP-meter, dan kunt u contact opnemen met klinisch chemici D. Bakkeren of P. Kuijper.